ప్రపంచంలోనే తొలి బాబా గుడి- భివ్‌పురి

ముంబై, పూనెలకు మధ్య ఉన్న రైలు మార్గంలో కనిపించే ఒక చిన్న గ్రామం భివ్‌పురి.1916లో ఇక్కడ నిర్మించిన సాయిబాబా ఆలయమే ప్రపంచంలోని...

Statue/God Name: SAI BABA Bhivpauri Updated: 11/6/19

మహిమాన్విత అవధూత!

కేవలం 32 సంవత్సరాలు జీవించి, ఎక్కువ కాలం తపస్సులోనే గడిపి, కపాలమోక్షం ద్వారా దేహాన్ని చాలించిన అవధూత మొగిలిచర్ల శ్రీదత్తాత్రేయ స్వామి. సమాధి నుంచే భక్తుల మనోరథాలను నెరవేరుస్తాననీ, జ్ఞ...

Statue/God Name: మొగిలిచర్ల దత్తాత్రేయస్వామి మొగిలిచర్ల Updated: 23/4/19

Sri Saraswati Devi Mandir

Indian Temple in Lutz, FL - Shri Saraswati Devi MandirIndian Hindu temples are places of worship for the Indian Community in North America. The mission of the Shri Saraswati Devi Mandir is to make a difference in...

Statue/God Name: Sri Saraswati Devi Mandir of Oakland Park, Florida Oakland Park Updated: 26/3/19

Shiva Vishnu Temple

South Florida Hindu Temple is a place where hundreds of people come together for collective prayers each Sunday morning. The Temple’s culture is one of inclusiveness and celebrates festivals from all corners of I...

Statue/God Name: Shiva Vishnu Temple of South Florida Southwest Ranches Updated: 26/3/19

Maha Ganapati Temple

In May 1999, Satguru Sivaya Subramuniyaswami of Kauai Aadheenam gifted a 1400 lb., 4 ft. tall granite Ganesha murthi to the Hindu community of Arizona for the construction of a mainst...

Statue/God Name: Maha Ganapati Temple of Arizona maricopa Updated: 26/3/19

Palani Murugan Temple

Arulmigu Dandayudhapani Swami Temple[1][2] is one of the Six Abodes of Murugan. It is located in the city of Palani in Dindigul district, 100 kilometres (62 mi) southeast of Coimbator...

Statue/God Name: Arulmigu Dandayudhapani Swami Temple yuma Updated: 26/3/19

Maharudram Shiva Temple

Om Namah Shivaya!

On behalf of the Hindu Temple of Central Indiana (HTCI), we like to invite you and your family with relatives and friends for our temple’s Maharud...

Statue/God Name: Maharudram Shiva Temple(Hindu Temple of Central Indiana) indianapolis Updated: 25/3/19

Golagamudi Venkaiah Swamy Temple

Let no man in the world live in delusion. Without a Guru none can cross over to the other shore. Guru Nanak "

Great Saints are born to bring good fortune to the Mankind and bless them spiritually. God, with infinite passion towards all livin...

Statue/God Name: Golagamudi venkaiah swamy Golagamudi Established in 1809 Updated: 21/3/19

Tirupati Balaji

Located in the hilly town of Tirumala (Andhra Pradesh), the temple is also known as Tirumala Venkateshwara temple. The temple is devoted to Lord Venkateshwara, who is popularly called ‘Balaji’ and is the incarnation of Lord Vishn...

Statue/God Name: Tirupati Balaji Tirupati Updated: 19/2/19

Sai Baba

Saibaba is now revered as incarnation of Sri Dattatreya and considered as Saguna Brahma. He is attributed to be the creator, sustainer and destroyer of this universe by his devotees. He is decorated with jewels and all forms of Hindu vedic deities...

Statue/God Name: Sai Baba Shirdi Updated: 17/2/19

Pages